Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu

Aktualności

30 grudnia 2020 13:40 | Aktualności

Zdalne nauczanie

 

Czas pandemii to wielkie wyzwanie dla  wszystkich szkół. Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu również musiał   dostosować się do nowych warunków pracy. 

Od 9 listopada wszystkie  klasy szkoły podstawowej ponownie zostały objęte nauczaniem zdalnym. Przedszkole, kuchnia i  administracja pracuje bez zmian.  Stacjonarne funkcjonowanie szkoły zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021r.

Od 4 do 17 stycznia 20201. odbędą się ferie  zimowe dla uczniów  w całym kraju.

Uwzględniając specyfikę wleńskiej placówki , wytyczne MEN, oraz obowiązujące przepisy prawa podczas pandemii, Dyrektor szkoły  ustaliła  wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły.

Zachowany jest dystans między uczniami i pracownikami szkoły. Stosowana dezynfekcja, a osłony ust i nosa obowiązkowe są w przestrzeniach wspólnych-np. korytarze, szatnie.

 Świetlica szkolna zapewnia  opiekę uczniom , których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi MEN w szkole prowadzone są konsultacje stacjonarne dla klas8. Uczniowie są objęci zajęciami z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego( są to przedmioty obowiązujące podczas egzaminów).

Nauką stacjonarną objęci  są również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których warunki domowe  nie pozwalają realizować nauczania zdalnego.   

Zgodnie z planem ustalonym we wrześniu br. i w porozumieniu z dyrektor  szkoły, grupy i kluby sportowe mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego oraz hali sportowej. Korzystający są zobowiązani do przestrzegania procedur obowiązujących na terenie szkoły podczas pandemii.

Dla uczniów , którzy nie mają sprzętu internetowego, lub muszą się dzielić z innymi członkami rodziny, szkoła zapewnia możliwość wypożyczenia laptopów i tabletów. Do dzisiaj wypożyczono 49 szt. sprzętu.

    Codziennie  monitorowana jest frekwencja uczniów podczas zdalnego nauczania. Problemem jest w dalszym ciągu słaba jakość internetu na wielu obszarach  gminy Wleń. Przyczynia się to do tego, że  uczniowie  nie mogą pracować   na miarę swoich możliwości.

Nie da się przenieść nauczania stacjonarnego w skali 1:1 do przestrzeni cyfrowej, ponieważ metodyka nauczania zdalnego jest zupełnie inna.   Przy zdalnych lekcjach trudniej jest zrealizować  ilość materiału, jaką realizuje się w szkole. Przygotowując się do prowadzenia zajęć on-line, kadra nauczycielska uczestniczyła  w 2-etapowym szkoleniu dotyczącym umiejętności obsługi Microsoft Office 365.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje aby zgodnie z higieną pracy zachować zmienność zajęć, czyli nie wszystkie zajęcia powinny być realizowane  z użyciem monitora komputerowego.

 

Realizacja zdalnego  nauczania  w Szkole Podstawowej we Wleniu:  

-klasy I-III w porozumieniu z rodzicami, pracują tak jak w czasie wiosennego zdalnego nauczania : dziennik elektroniczny Vulcan; platformy edukacyjne: Edunect, e-dzwonek; karty pracy, ćwiczenia, oraz wybrane lekcje on-line.

- klasy IV-VIII   pracują na lekcjach on-line poprzez platformę OFFICE-365 i aplikację Teams połączoną z dziennikiem elektronicznym Vulcan; korzystają    również z innych platform edukacyjnych np. Edunect;  wykonują  prace samodzielnie- projekty edukacyjne, prezentacje, karty pracy, ćwiczenia.

Przeczytano: 48 razy. Wydrukuj|Do góry