Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi we Wleniu

Aktualności

24 marca 2020 11:19 | Aktualności

Obowiązek zdalnego nauczania

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

Zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z treścią całej poniższej informacji:

Minister Edukacji Narodowej określił w rozporządzeniu z dnia 20 marca b.r. , iż w okresie od 25 marca do 10 kwietnia b.r. w placówkach oświatowych obowiązuje zdalne nauczanie jako obligatoryjna forma kształcenia na odległość.

Nadmieniam, że zgodnie z zaleceniami MEN już w ubiegłym tygodniu od 16.03.2020 r nauczyciele organizowali lekcje poprzez e-dziennik Vulcan lub/i z wykorzystaniem platform edukacyjnych. Niestety nie wszyscy uczniowie logowali się do e-dziennika i czytali wiadomości od nauczycieli oraz wykonywali zadania. Mam jednak nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się zorganizować dobrą i efektywną współpracę w tym wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich czasie.

Moim obowiązkiem jako dyrektora szkoły jest poinformować Państwa oraz Uczniów o zasadach, sposobach organizacji zajęć, oceniania postępów w nauce oraz sposobach kontaktu z nauczycielami:

1) Podstawową bazą do wymiany informacji pomiędzy uczniem/rodzicem a nauczycielem jest nasz elektroniczny dziennik VULCAN – proszę korzystać z zakładki wiadomości i mailowo kontaktować się z nauczycielami. Są oni dostępni na platformie dziennika w trakcie 8- godzinnego dnia pracy od 8.15 do 16.15.

2) Uwaga: Dyrektor szkoły nie udostępnia numerów prywatnych telefonów pracowników szkoły ze względu na ochronę danych osobowych. Prywatny numer może być udostępniony jedynie za zgodą nauczyciela i w bezpośrednim porozumieniu z nim.

3) Każdego dnia ( tj. od 23.03.) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 do maksymalnie 12.15 uczniowie poprzez wiadomości w e-dzienniku będą otrzymywać zadania do wykonania.

a) Ustaliłam z nauczycielami, że będzie to od 1 do max 2 zadań z każdego przedmiotu

b) Do godziny16.15 każdy nauczyciel będzie odpowiadał na maile uczniów dotyczące na przykład dodatkowych wyjaśnień, wątpliwości.

c) Zlecone przez nauczyciela zadanie powinno zawierać informację (od 25 marca) czy i w jaki sposób będzie ono oceniane, do kiedy jest termin jego wykonania/wysłania nauczycielowi na maila itp.

d) Wykonanie zadań z danego przedmiotu nie powinno przekraczać 45 minut.

e) Uczniowie i nauczyciele pracują zgodnie ze swoim planem zajęć a więc jeśli w danym dniu w planie jest np. język angielski i biologia to należy oczekiwać zadań właśnie z tych przedmiotów.

f) Wykonanie zadań może odbywać się również poprzez platformy edukacyjne naszej szkoły np. dzwonek.pl lub e-kreda, edunect, na których uczniowie są zalogowani. Mogą to być również linki do filmów, prezentacji, bezpłatnych platform internetowych z zadaniami.

g) W okresie zdalnych lekcji ze względu na bardzo wysokie obciążenie uczniów pracą przed monitorem oraz naturalną u dzieci potrzebę ruchu zawieszam zadawanie zadań domowych.

h) Z uwagi na to, że często w domu dostępny jest jedno urządzenie (n.p. laptop na 2-3 dzieci ) część zleconych zadań powinna dotyczyć ćwiczeń w podręcznikach papierowych.

i) W przypadku braku urządzenia lub/i Internetu zadania będą zlecanie uczniowi telefonicznie przez nauczyciela.

 

Szanowni Państwo,

Umawiamy się na tzw. „dobrą komunikację” tzn., że wszelkie trudności z wykonywaniem zadań z przyczyn technicznych (brak Internetu, brak możliwości otwarcia zadania, brak dostępu do platformy) zgłaszacie Państwo lub dzieci nauczycielom (przede wszystkim) lub do sekretariatu szkoły. Zapewniam, że zgłoszone tego typu trudności nie będą miały wpływu na ocenianie ucznia, ale zawsze najpierw będziemy szukać wspólnego rozwiązania.

Zdalne nauczanie to sytuacja edukacyjna, w której znaleźliśmy się w dość nieoczekiwany sposób, nie mogąc dobrze się do niej przygotować tzw. testujemy ją po raz pierwszy i niewątpliwie będziemy uczyć się na błędach. Dlatego proszę o cierpliwość i wyrozumiałość oraz dobrą atmosferę współpracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, które proszę zgłaszać, również w przypadku jeśli będziecie mieli Państwo wrażenie, że dzieci są zbyt obciążone, że brakuje czasu na wykonanie zadania lub że coś jest zbyt trudne aby uczeń mógł samodzielnie to wykonać lub potrzebuje więcej czasu. Ze swojej strony oczekuję, że każdego dnia Uczniowie oraz Państwo będziecie śledzić wiadomości ze szkoły poprzez e-dziennik.

Nadmieniam, że decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 marca 2020r teren szkoły, w tym również obiekty sportowe i rekreacyjne, są zamknięte do odwołania tzn. że poza pracownikami szkoły nikt nie powinien mieć do nich wstępu. Głównym celem tej decyzji jest zapobieżenie gromadzeniu się osób oraz przenoszenia Coronavirusa.

 

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

 

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                    Anna Wilińska

Przeczytano: 139 razy. Wydrukuj|Do góry