Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi we Wleniu

Regulamin opłat za wyżywienie

REGULAMIN OPŁATY ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU
WE WLENIU 
Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W PILCHOWICACH

wysokość opłat za posiłki- zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Zespołu Szkół

im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu

 

1. Całodzienna opłata za wyżywienie dziecka w Przedszkolu wynosi 6,00 zł., w tym:

a)  śniadanie-1,20 zł

b)  zupa-0,90 zł.

C ) drugie danie-2,60 zł

d) podwieczorek-1,30 zł

2. Ilość spożywanych posiłków jest zgodna z deklarowanymi godzinami pobytu dziecka

w przedszkolu:

a)do godziny 13.00- śniadanie i zupa

b) do godziny 14.00/15.00- śniadanie, zupa i drugie danie

c) do godziny 16.00- śniadanie, zupa, drugie danie i podwieczorek.

3. Rpdzice mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka .

4. Zgłoszenie nieobecności dziecka należy dokonać do godziny 8.00  telefonicznie

na nr 75 7136 369 wew. 36 lub   e-mailem:  przedszkolewlen@o2.pl 

5. Zgłoszenie nieobecności dziecka po godzinie 8.00 spowoduje naliczenie opłaty za wyżywienie za ten dzień , a nieobecność będzie odliczana od kolejnego zgłoszonego dnia.

6. Wysokość opłaty miesięcznej za wyżywienie dziecka w przedszkolu pomniejsza się o ilość całodziennych nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Odebranie dziecka z przedszkola w tzw. sytuacjach wyjątkowych (lekarz, wyjazd itp.) następuje na życzenie rodziców/prawnych opiekunów , a opłata za wyżywienie  nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość odebrania po godzinie 11.00 posiłku na wynos we własnym naczyniu, tak zwana menażka.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.czerwca 2020 r.