Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi we Wleniu

Patron szkoły

jadwiga_odwroconagif [145x196]

Święta Jadwiga Śląska
Święta Jadwiga Śląska urodziła się około roku 1174 w Bawarii, w miejscowości Andechs.
 
Wcześnie wstąpiła w związek małżeński. Źródła podają, że już w wieku 10 lat (inne,że w wieku 17 lat) została żoną Henryka, księcia Śląska, Krakowa i Wielkopolski. Miała z nim siedmioro dzieci (inne źródła mówią o sześciorgu), z których przeżyło troje. Po dwudziestu latach małżonkowie postanowili - za obopólną zgodą - żyć dalej w separacji, ślubując uroczyście czystość. Jadwiga jeszcze przez kilka lat mieszkała na dworze męża oraz w książęcych grodach Leśnica i Wleń. Najczęściej jednak przebywała w ufundowanym przez siebie klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy. Przełożoną tego klasztoru była już wówczas jej córka Gertruda. Zmarła
w klasztorze trzebnickim 15 października 1243 roku.
 
Księżna Jadwiga przyjmowała z pokorą i poddaniem woli Bożej straty bliskich sobie osób i wszelkie życiowe przeciwności. Prowadziła wiele dzieł dobroczynnych w Trzebnicy, otaczając opieką wielu biedaków, fundowała szpitale
i przytułki. W ascezie, żarliwej modlitwie i umartwieniach prześcigała wiele zakonnic. Zachowywała też gorliwie klasztorne przepisy, a w czasie gdy przebywała w klasztorze, wdziewała zakonny habit, aby móc uczestniczyć w modlitwach za klauzurą. W 1267 roku, a więc niespełna ćwierć wieku po śmierci księżnej Jadwigi, papież Klemens XIV ogłosił ją świętą.
W 1680 roku, dzięki królowi Janowi III Sobieskiemu, jej kult rozciągnięto na cały Kościół.
Jej wspomnienie jest obchodzone w Kościele 16 października.

W każdym życiorysie świętej Jadwigi Śląskiej można przeczytać, że zajmowała się chorymi
i wspierała biednych. Jednak jej wysiłki zdecydowanie przekraczały to, co dziś nazywamy działalnością charytatywną. Była to raczej przemyślana polityka społeczna. Nie tylko przy trzebnickim klasztorze leczono chorych. Jak wynika z zachowanych zapisków, Jadwiga odegrała ogromną rolę przy zakładaniu szpitala Świętego Ducha we Wrocławiu. Był to pierwszy tego typu ośrodek w jej księstwie. Stałą opiekę nad chorymi powierzyła augustianom.W sposób szczególny poświęciła się innej fundacji — szpitalowi trędowatych kobietw Środzie. Powstały w roku 1230 szpital został powierzony siostrom szpitalnym.Angażowała również do swej akcji miłosierdzia obecne na polskiej ziemi rycerskie zakony szpitalne. Między innymi wyprosiła u swego męża nadanie krzyżowcom wielkiej posiadłości w Oleśnicy Małej.

— Założyła nawet wędrowny szpital — dodaje ks. Antoni Kiełbasa. — Medycy docierali
do najbardziej zagubionych w puszczy miejscowości, udzielając pomocy wszystkim potrze-bującym.
Jej inicjatywą było również założenie we Wrocławiu hospicjum, przeznaczonego przede wszystkim dla podróżujących duchownych. Zakładała także kuchnie polowe dla biednych, utrzymywała na swoim dworze trzynaście kalekich osób (ta symboliczna liczba miała przypominać Jezusa i Dwunastu Apostołów), spotkanych podczas objazdu księstwa.
Bardzo zależało jej na bliskim kontakcie z ludźmi, wśród których przyszło jej żyć. Dlatego nauczyła się języka polskiego. Musiała go znać dobrze, skoro osobiście odwiedzała ubogich
w ich chatach, pocieszała, wypytywała o potrzeby.
Zainicjowana przed wiekami działalność społeczna, kontynuowana jest i dziś
w Trzebnicy. Siostry boromeuszki, których klasztor stoi na miejscu dawnego opactwa cysterek, prowadzą Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. św. Jadwigi.
W kilku budynkach kompleksu klasztornego znajdują się oddziały szpitalne.
koscioljpg [300x221]
Kościół w Trzebnicy

Wiele uwagi poświęcała też Księżna Śląska kwestii wychowywania młodego pokolenia. Choć jako matka doznała wielkich cierpień (przeżyła śmierć niemal wszystkich swoich dzieci), to jednak te, które nie umarły krótko po urodzeniu, wychowała na dobrych chrześcijan.

Na cześć Św. Jadwigi wybudowany został w naszym mieście mały kościółek nieopodal zamku,
w którym podobno ona sama się modliła.

Bardzo dziś brakuje takich osób jak św. Jadwiga, gdyby wszyscy zechcieli ją naśladować świat na pewno byłby lepszy...

Właśnie dlatego, Święta Jadwiga została świętą i patronką naszej szkoły.


Drzewo genealogiczne Świetej Jadwigi Śląskiej

4. Bertold II (V) Merański zm. 14 grudnia 1188      
    2. Bertold III (VI) Merański
zm. 12 sierpnia 1204
5. Jadwiga Bawarska zm. 16 lipca 1176        
      1. Jadwiga
z Andechs
zm. 14 października 1243
6. Dedo V Miśnieński zm. 16 sierpnia 1190    
    3. Agnieszka Miśnieńska
zm. 25 marca 1195
   
7. Matylda z Heinsbergu zm 20 stycznia 1189

sciezkajadwigi_1png [300x214]

PLIK W FORMACIE PDF