Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi we Wleniu

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU WE WLENIU 

Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. 

Część dnia

Czynności dzieci i nauczyciela, formy aktywności

7.00-8.00

Schodzenie się-grupa łączona, kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi, zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne i inne, indywidualne wspomaganie

8.00-13.00

Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych, wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych, wyrabianie nawyków samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym. Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. Udział w uroczystościach grupowych, imprezach przedszkolnych i okolicznościowych (teatrzyki, koncerty, warsztaty). Zajęcia rozwijające indywidualne cechy , zdolności i zainteresowania dzieci, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi . zajęcia programowo-edukacyjne i wychowawcze

Pobyt na świeżym powietrzu: plac zabaw, las- obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy, zabawy swobodne, spacery, wycieczki.

Zabawy swobodne – manipulacyjne, tematyczne, ruchowe, konstrukcyjne i wg pomysłu dzieci

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

 

13.00-16.00

Aktywność dzieci w sali lub w terenie, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci. Zajęcia rozwijające indywidualne cechy, zdolności, zainteresowania, praca o charakterze obserwacyjnym. Czynności porządkowe, samoobsługowe, zabiegi higieniczne. Indywidualne kontakty z rodzicami

 Posiłki:

Rodzaj posiłku Godzina Grupa przedszkolna
śniadanie 8.15-8.45
8.45-9.15
9.15-9.45

IV - Misiaczki
III - Sówki,  
II - Pszczółki, I Krasnale
zupa

11.15-11.45
12.00-12.30
12.15-12.45


  Misiaczki, 
  Sówki,
  Pszczółki i Krasnale

drugie danie 13.00-13.30
13.30-14.00

  Sówki, Misiaczki,
  Krasnale i Pszczółki,

 

podwieczorek 15.15-15.30 dla dzieci przebywających w Przedszkolu
do godziny 16.00

 

Pozostałe zajęcia:

  • język angielski
  • religia
  • zajęcia eksperymentalno-badawcze
  • audycje Filharmonii Dolnośląskiej
  • przedstawienia teatralne
  • logopedia
  • rewalidacja