Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi we Wleniu

Projekt unijny

PROJEKT „RADOSNE DZIECIAKI”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

w latach 2016-2017

 

·  Uruchomienie nowych miejsc przedszkolnych

w Pilchowicach-wyposażenie nowopowstałego oddziału przedszkolnego

 

·   Wprowadzenie dodatkowe zajęć edukacyjnych

w Przedszkolu we Wleniu i w Pilchowicach:

z języka angielskiego, logopedycznych, eksperymentalno-badawczych i rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne

 

·  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w Przedszkolu we Wleniu i Pilchowicach

 

·  Spotkania z psychologiem z udziałem nauczycieli

i rodziców-warsztaty, konsultacje indywidualne

 

 

Zajęcia współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej

 P r z e d s z k o l e-Wleń

Grupa III

Dzień tygodnia

godziny

Rodzaj zajęć

wtorki

13.00-13.30

logorytmika

środy

13.00-13.30

Jezyk angielski

czwartki

10.00-11.00

Zaj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

 

Zajęcia eksperymentalno-badawcze będą planowane w każdym bieżącym miesiącu w godzinach pięciogodzinnego bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu. 

Grupa II

Dzień tygodnia

godziny

Rodzaj zajęć

wtorki

13.00-13.30

Jezyk angielski

czwartki

13.00-13.30

logorytmika

9.00-10.00

Zaj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Zajęcia eksperymentalno-badawcze będą planowane w każdym bieżącym miesiącu  o godz. 8.00

Grupa I

Dzień tygodnia

godziny

Rodzaj zajęć

czwartki

13.00-13.30

Język angielski

8.00-9.00

Zaj. rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

piątki

11.00-11.30

logorytmika

Zajęcia eksperymentalno-badawcze będą planowane w każdym bieżącym miesiącu w godzinach pięciogodzinnego bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu. 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W PILCHOWICACH

RODZAJ ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

ZAJĘCIA EKSPERYMENTALNO-BADAWCZE

 

PONIEDZIAŁKI

12.00-14.00

LOGORYTMIKA  LOGOPEDIA

WTORKI

CZWARTKI

13.00-14.00

JĘZYK ANGIELSKI

 

ŚRODY

8.00-10.00

ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KOMOETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

 

CZWARTKI

12.00-14.00